Příspěvek 5000 korun na dítě – POZOR NA SOUBĚH NĚKTERÝCH PŘÍJMŮ

Určitě jste zaznamenali, že vláda chce dát rodinám příspěvek 5.000Kč na každé dítě, aby jim vykompenzovala navyšování cen a energií. Nebudu se tady o tom nějak více do detailu rozepisovat. Pokud se Vás to týká, nebo abyste zjistili, zda se Vás to týká, tak více informací najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Před časem jsem měl na FB anketu, zda budete o příspěvek žádat. 83% reagujících odpovědělo ANO. A o co vlastně jde?

Ve zkratce jde o to, že pokud máte za rok 2021 příjmy do 1mil. hrubého, tak máte nárok na částku 5.000Kč na každé dítě, kterému je k 1.8.2022 méně jak 18let, nebo které se narodí do konce roku 2022.

Asi se můžete ptám, proč tady řeším příspěvek na dítě. Ten důvod je prostý! Je to kvůli právě příjmům do 1mil. spojeného s vlastnictvím (prodej / koupě) nemovitosti. 

Všude je zmiňována částka 1mil. hrubého za rok 2021 a to ze zaměstnání, podnikání, či třeba pronájmu nemovitosti. Už se ale moc nemluví o ostatních příjmech podle zákona o daních z příjmu. Mezi tyto příjmy mimo jiné patří i zisk z prodeje nemovitosti!

Přesnou odpověď mi poskytla až paní přímo na Ministerstvu práce a sociálních věcí s odkazem přímo na výklad zákona. Musíme se tedy podívat na zákon 196/2022 Sb., částka 90/2022 Sb., kde pod §4 (2) a) najdeme tuto informaci. Celý zákon si můžete prostudovat na webu Sbirka.cz. Je zde také uvedeno, že částka je po odečtení výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu dalších výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů. Toto se vztahuje právě na příjmy z podnikání nebo příjmy z prodeje

Ohrožení dávky při prodeji nemovitosti

Uvedeme si zde modelový příklad, jak to může vypadat.

Příklad 1: 1. příjem OSVČ příjmy 1,5mil., výdaje paušální částkou 60%, 2. příjem z rodičovské 66tis..

Na první pohled příjem přes 1mil. a tak si můžete říct, že dávku nedostanete. Zde je nákladem na dosažení příjmů 1,5mil. myšlen 60% výdajový paušál. Po odečtení nákladů 900.000Kč zbývá příjem 600.000Kč + 66tis. rodičovský příspěvek a velký prostor příspěvek získat!

Příklad 2:  1. příjem OSVČ příjmy 700tis., výdaje paušální částkou 60%, 2. příjem z rodičovské 66tis., prodej bytu za 2mil., který byl před 3 roky koupen za 1,2mil.

Zde příjem pod 1mil., takže naprosto v pořádku. Opět náklady 60%, takže z 700tis. nám zbyde 280tis., dále příjem z rodičovské 66tis. a pozor na příjem z prodeje nemovitosti. Zde to je stejné jako v případě daňového přiznání – příjme 2mil., výdaj 1,2mil. na pořízení. Rozdíl a tedy příjem je zde 800tis. – v tento moment už jste částku 1mil. překročili a nárok na příspěvek nemáte!

Důležité je, že vše vychází z daňového přiznání a neplatí v případě, že jste osvobozeni od daně z prodeje (nejčastěji časový test – 5 let vlastnění nebo 2 roky bydlení a od roku 2021 je to vlastnění 10let).

Kontrola a prokazování příjmů

Od 15.8.2022 budete moci přes web MPSV zadávat žádosti o příspěvek a také zde bude jen čestné prohlášení o příjmech. Jejich kontrola však může probíhat ve spolupráci s ČSSZ, FÚ a dalšími institucemi a proto velmi dobře zvažte a propočítejte, jaký příjem máte, abyste kvůli 5.000Kč neměli zbytečné problémy.

Pro více informací a aktualit mě nezapomeňte sledovat na Facebooku či Instagramu.

Publikováno 7.8.2022

 

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky