Klient dobrovolně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které sděluje správci webu. Jedná se např. o tyto údaje: jméno, věk, rodné číslo, telefon, e-mail, bydliště apod.

Práva a povinnosti Klienta

Klient má právo na písemný dotaz získat informaci, jak Správce zpracovává Osobní údaje. Taktéž má právo tyto údaje nechat odstranit, omezit, upravit či doplnit.

Provozovatelem těchto webových stránek je Lukáš Kučera, Kamhajek 45, Kolín, 280 02, IČ 75217210

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně FO:

  • správce – Lukáš Kučera, Kamhajek 45, Kolín, 280 02, IČ 75217210
  • účel – poskytování služeb dle výpisu ŽR, zejména zprostředkování pojištění, investičních služeb a spotřebitelských úvěrů
  • doba zpracování – na dobu neurčitou, nejdéle však do písemného odvolání

Povinností je dále nešířit získaná data, která jsou v majetku Správce. Zavazuji se provést nezbytná opatření k tomu, abych zamezil(a) zneužití třetí osobou. Pokud nebude vyhověno požadavkům na Zpracování osobních údajů, můžete podat podnět u Úřadu pro ochranu osobních údajů a to na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00 nebo přes web www.uoou.cz

Upozorňuji, že v případě, kdy poskytnutá osobní data nejsou pravdivá, může dojít k omezení poskytnutí poradenských či jiných služeb a to bez náhrady.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, klient prohlašuji, že jsem prostudoval(a) výše uvedené informace sepsané v tomto dokumentu, že jsem jim porozuměl(a) a bez nátlaku jiné osoby je poskytl(a) k dalšímu zpracování. Na základě tohoto uděluji Lukáši Kučerovi, Kamhajek 45, Kolín, IČ 75217210 souhlas s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje zpracoval k účelům, které jsou uvedeny výše.

Dále dle zákona č. 480/2004 Sb. dávám tímto souhlas Správci k zasílání elektronického sdělení na mojí e-mailovou adresu.