Mezi další produkty, které by se měly objevit v portfoliu klienty je pojištění nemovitosti a dalších doprovodných produktů s tím spojených. Zajistí Vám klid v případě nenadále události, kterou může být např. vykradení, poškození fasády vandalem, strom který spadl na zeď, živel, apod.

 

Pojištění nemovitosti

Žádná budova není pro zloděje nedobytná, žádná neodolá rozběsněným živlům. Proto je rozumné uzavřít si takový druh pojištění, který tato rizika eliminuje. Pojištění nemovitostí je určeno k zabezpečení nemovitostí určených k bydlení a lze pojistit rodinný dům, garáž, byt, rekreační objekty a objekty ve výstavbě.

Pojištění nemovitosti lze sjednat na novou nebo časovou hodnotu, porovnání najdete v záložce Slovník pojmů.

 

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti nezabrání škodám, které vzniknou na Vašem majetku, např. vybavení bytu, ale mohou kompenzovat finanční škodu, která vznikla. Pojištění se vztahuje na škody na věcech, které jsou součásti domácnosti. Věci, které lze do pojištění domácnosti zahrnout lze snadno zjistit tak, že je můžeme lehce přemístit a nejsou pevně spojeny s nemovitostí a jsou tak její součástí.

 

Pojištění odpovědnosti

Politý notebook kamarádovi, rozbité sousedovo okno od kopnutého míče dítětem, zakousnutá slepice Vaším psem… To je jen malý výčet věcí, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Vztahuje se na všechny členy domácnosti, včetně zvířat a jeho cena se pohybuje už kolem 1Kč/den