Povinné ručení

V České republice je produktem Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení pojištěno více než 7,5 milionů vozidel u 12 pojišťoven. Toto pojištění je povinné pro všechny majitele vozidla a i tak zde jezdí cca 250tis. vozidel, které toto pojištění nemají.

Od 1.1.2018 vchází v platnost novela zákona, která opět zavádí povinnost odvádět peníze za každý den nepojištěného vozidla do garančního fondu.

 

Havarijní pojištění

Nahodilé poškození vozidla vandalem, živly, nebo i chybou řidiče. K tomu všemu lze využít krytí z Havarijního pojištění. I když je toto pojištění dobrovolné, zájem o něj roste. V tuto chvíli je havarijně pojištěno více jak 1/3 vozidel. Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí, která bývá většinou ohraničena % ze škody a zároveň minimální částkou, např. 5% min. 5000Kč. Vozidlo se pojišťuje na běžnou tabulkou hodnota, která je podobná kupní ceně, nebo ji lze stanovit porovnávací metodou na různých webových serverech, nebo přímo v dané pojišťovně po zadání konkrétních údajů.

 

Sklo

Jedno z možných připojištění, které lze sjednat jako doplňkové k povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění.

Zde jsou 2 možnosti sjednání pojistné částky. První je na pojistnou událost, kdy v pojistné smlouvě sjednaná částka je maximální hodnota na každou pojistnou událost bez ohledu na počet škod za rok. Druhou možností je na pojistný rok, kdy limit v pojistné smlouvě je maximální hodnota, kterou pojišťovna vyplatí za celý pojistný rok.

I zde jsou u různých pojišťoven různé spoluúčastí, které jsou 0Kč nebo mohou být i vyšší. Většina pojišťoven má zároveň v pojistných podmínkách i klauzuli, že v případě pojistné události např. do 3měs. od sjednání je spoluúčast až 50%. Tomu se dá vyhnout dodáním fotodokumentace skla do pojišťovny, nebo navštívení přímo pobočky a nafocení.

 

Asistenční služby

Další z mnoha doplňkových připojištění, které lze dobrovolně sjednat k povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění. Toto riziko je určeno pro klienty, kteří chtějí využít maximálních možností a ochrany sebe a svého majetku při jízdě po ČR a v zahraničí.