S klienty řeším:

  • revize stávajících smluv
  • výpočet efektivity sjednaných rizik
  • sjednání nových produktů
  • pojistné události
  • novinky v pojištění

Životní pojištění – všeobecné informace

Slouží k tomu, aby nám ochránilo život v různých životních situacích. Všichni doufáme, že budou jen pozitivní. Jak se ale říká, „Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“, a tohoto hesla bychom se měli řídit při výběru vhodných produktů na zajištění rizika úrazu nebo nemoci. životní pojištění

Kluzký chodník, prst zapomenutý v zabouchnutých dveřích, řezná rána na ruce při stavebních úpravách domu, ledová plotna na sjezdovce, nebo autonehoda. To je jen velmi strohý výčet situací, které jsem za poslední dobu s klienty řešil a které měly finanční dopad na rodinný rozpočet rodiny z důvodu pracovní neschopnosti, nebo v jednom případě u OSVČ ke snížení příjmu na 0Kč/m. Udržení finanční stability i za těchto okolností je ta nejdůležitější věc, kterou by mělo životní pojištění splňovat.

Člověk by měl mít na účtu finanční rezervu, do které může sáhnout v případě výpadku příjmu z důvodu nemoci nebo úrazu. Bohužel se ale setkávám s rodinami, kde rezerva představuje 1 měsíční příjem. Ano opravdu slovy jeden. Pokud by příjem vypadl na delší dobu, může to velmi výrazně ohrozit chod domácnosti.

 

Věděli jste, že…

60% je průměrná část mzdy, kterou dostane zaměstnanec v případě pracovní neschopenky. Co ale v případě, že člověk žije tzv. od výplaty k výplatě, kde sežene zbylých 40%???

cca 40 dní je průměrná délka pracovní neschopnosti v ČR

39% / 16% / 45% je poměr 1.st., 2.st. a 3.st. invalidity přiznaném v ČR

9% úmrtí ze všech zemřelých je následkem úrazu

23-74% je část mzdy, o kterou klesne příjem v případě přiznání invalidního důchodu? (v závislosti na počtu odpracovaných let, čisté mzdě a stupni invalidního důchodu)

 

Životní pojištění, nezapomeňte!

Čím dříve své pojištění uzavřete, tím budete platit méně. Nenechte se nalákat na triky o pravidelných obměnách smlouvy, které mohou vést k poškození klienta.

Pokud chcete snížit daně o zaplacené pojistné, musíte splnit podmínku 60/60 (pojištění minimálně do 60 let a minimálně na 60 měsíců)

Sjednávání krátkodobého pojištění plně nepokryje pojistnou ochranu, která je potřebná pro zajištění Vašeho zdraví. Toto pojištění se využívá nejčastěji k zajištění krátkodobých závazků, nikoli primární ochraně zdraví.

Pojištění by měl být vždy na dostatečnou pojistnou částku či limit, který odpovídá celkové životní situaci včetně zajištění osob, které jsou na pojištěném závislé. Dále by mělo pokrýt ideálně veškeré závazky vůči bankách.