Mě se to stát nemůže. Půjčím si peníze od kohokoli, a když peníze vrátím včas, tak vše bude v pořádku. Možná nějakou stokorunu na pokutě zaplatím, ale budu si moci dovolit zaplatit neočekávaný výdaj. Příklad klientky nebankovní společnosti ukazuje, jak zrádné může být toto uvažování.

Půjčila si dva tisíce korun od neseriózní nebankovní společnosti s poplatkem za půjčku 700 korun. Smlouvu si nepřečetla. A její dluh začal prudce růst.

Důvodem bylo to, že věřitel měl ve smlouvě řadu nemorálních pokut. Účtoval si například 250 korun za každý den prodlení se splácením nebo 10 tisíc korun za každých 15 započatých dní, kdy docházelo k porušování smluvních podmínek. Za každou chybu klienta si navíc naúčtoval 20 tisíc korun! Klientka se totiž prohřešila proti podmínkám a nezadala inkaso ve výši 10 tisíc korun ve prospěch věřitele. O zřízení inkasa také neinformovala banku. Za tato dvě porušení podmínek jí tak věřitel vyměřil pokutu 40 tisíc korun!

Klientce se tento postup nelíbil a dluh odmítala zaplatit. Kdo by také souhlasil s tím, aby z úvěru ve výši dvou tisíc korun musel zaplatit desítky tisíc?

Situace klientka ale nijak zvláště neřešila a dluh dále narůstal, smluvní sankce přibývaly.

Věřitel se pochopitelně také chránil rozhodčí doložkou. A jím určený rozhodce také určil celý případ v jeho prospěch. Věřitel k tomu používal tvrdý psychický nátlak a donutil klientku podepsat bianco směnku na 257 tisíc, což byla částka, na kterou měl údajně podle své smlouvy nárok.

Klientka nakonec v poslední chvíli využila právní pomoci a podařilo se jí celou situaci zvrátit. Nakonec ze svého dluhu ve výši 257 tisíc zaplatí jen malý zlomek. Na tuto zkušenost, kdy svou půjčku neřešila a půjčila si velmi nevýhodně, ale bude vzpomínat celý život.

Výsledek obrázku pro přemýšlet

Dnes by to bylo téměř nemožné. Téměř…

Příklad ze života ukázal, že klientka měla velmi namále a nebýt právní pomoci, tak mohla přijít o veškerý svůj celý majetek, exekutor by jí také strhával většinu výdělku ze mzdy. Jediným řešením je pak vstoupit do režimu osobního bankrotu, jinak by neměla žádnou šanci svůj dluh, vzhledem k rostoucím sankcím a pokutám, zaplatit.

V současnosti jsou tyto praktiky omezené zákonem o spotřebitelském úvěru, který eliminoval rozhodčí doložky nebo obrovské smluvní pokuty. Věřitel by tak obdobně postupovat nemohl.