Den D nebo vlastně G?

Právě dnes, 25.5.2018 vstupuje v platnost nové nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation), které má za úkol zvýšit a sjednotit ochranu dat fyzických osob. Týká se všech, kteří zpracovávají údaje FO.

Jaké změny GDPR přinese a co je považováno za osobní údaje?

Nařízení přinese rovnocennou vymahatelnost v rámci celé EU. Dopadne na všechny, kdo zpracovávají osobní údaje a občané EU tak získají kontrolu nad svými osobními údaji.

Každý občan by měl mít přístup k údajům, které jsou o něm shromažďovány a tento přístup by měl být přímý a online. Nový pojem je právo na výmaz nebo právo být zapomenut, díky kterému může osoba požadovat, aby byly údaje vymazány, pokud neexistuje právní důvod pro jejich zpracování.

Za osobní údaje jsou považovány všechny informace, které identifikují fyzickou osobu. Patří mezi ně jméno, pohlaví, datum narození, osobní stav, IP adresa, fotografie, e-mail, telefon, rasový původ, politický názor, sexuální orientace a mnoho dalších.gdpr

Zpracování Vašich osobních údajů

Všichni moji klienti, či osoby, jejíž osobní údaje zpracovávám mohou být v klidu. V mém zájmu je procházet vzděláním a být tak včas připraven na všechny novinky. Nařízení, které dnes vchází v platnost již mnoho let splňuji a s osobními údaji nakládám tak, jak mi stanovuje zákon. Při mé činnosti je samozřejmě zcela logické že zpracovávám osobní údaje klientů, jedná se především o jméno, rodné číslo, bydliště, e-mail, stav, telefon, zdravotní stav apod. Tyto údaje vychází z požadavku pojišťoven (sjednání pojištění, vyplnění zdravotního dotazníku apod.) a bank (žádost o úvěr se zadáním všech potřebných údajů).

Při všech výše uvedených činnostech jsem povinen údaje zpracovávat a uchovávat a zároveň máte možnost mi sdělit, že žádáte o výmaz těchto údajů. U každého mailu i či Newslettru máte již několik let možnost se odhlásit z mé databáze a tak již tento zákon plně naplňuji a nedochází k nějakým velkým změnám i přes novou platnost GDPR.

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky