Pozor na splatnost daně z nemovitosti

Jako každý rok i teď je období, kdy je potřeba zaplatit daň z nemovitosti. Týká se to každého, kdo nejdéle ke dni 31.12.2017 vlastnil pozemek nebo nemovitost. V uplynulých dnech jste ve svých schránkách měli mít složenku s výzvou k úhradě. Po předchozí domluvě tyto instrukce lze zasílat i do e-mailové schránky.

Pokud jste se vlastníkem stali v roce 2017, měli jste povinnost se k dani přihlásit do 31.1.2018. Toto platí jen pro první rok, další roky už se přihlašovat nemusíte a daň chodí automaticky.

Daň se platí finančnímu úřadu, který je příslušný k místu umístění nemovitosti, konkrétně tedy finanční úřad kraje, ve kterém se nachází město nebo obec, kde se pozemek nachází nikoli na trvalém bydlišti majitele!

daň z nemovitosti

Lhůty pro splatnost daně z nemovitosti

Včera, 31.5.2018 byl poslední den, do kdy bylo možné uhradit daň z nemovitosti. Datum stanovuje, do kdy musí být platba připsaná na účtu daného finančního úřadu. Pokud tak neučiníte, začínají od následujícího dne běžet úroky z prodlení, které se odvíjí od repo sazby ČNB navýšené o 8%, aktuální hodnotu repo sazby najdete na webových stránkách ČNB.

U běžných nemovitostí se však hned nemusíte bát obrovských pokut. Pokuta se platí až v případě, pokud přesáhne částku 200Kč, což odpovídá několikaměsíčnímu prodlení i přes opakovanou výzvu k zaplacení.

Jestliže Vám byla vyměřena daň vyšší, než je 5000Kč, máte možnost ji rozdělit do dvou rovnoměrných splátek, kdy 1. část byla splatná 31.5.2018, 2. část do 30.11.2018.

Pokud jste ještě nezaplatili a chcete se vyhnout případných problémům, máte ještě čas 5 pracovních dnů, které začínají běžet po ukončení splatnosti a letos to vychází na čtvrtek 7.6.2018! Všichni ti, kteří zapomněli zaplatit, nepřišel jim dopis, nebo to jen odkládali, tak mají ještě příležitost do výše uvedeného dna vše napravit a vyhnout se problémům s finančním úřadem.

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky