Předčasné splacení hypotéky „skoro“ zdarma. Nebude to ale zadarmo!

Když v prosinci 2016 vstoupil v platnost nový zákon o spotřebitelských úvěrech zavedly banky do svých úvěrových smluv pojem „účelně vynaložené náklady“. Právě tento pojem zavedla ČNB při předčasném splácení úvěru.

Před 14 dny vydala ČNB prohlášení, jaké tyto náklady přesně jsou. Co vše můžou banky naúčtovat a co naopak nemůžou? A bude to pro klienty opravdu přínos?předčasnéé doplacení hypotéky

Všechny nové úvěry sjednané po 1.12.2016, případně starší hypotéky, které mají novou fixaci mají zákonem stanovenou horní hranici pokuty. Ta je max. 1% z doplacené částky maximálně 50.000Kč. Pokud je splatnost úvěru menší jak 1 rok, tak jen 0,5%.

Spotřebitel může úvěr splatit kdykoliv a banka vyčíslí náklady v souvislosti s předčasným splacením. Ve specifických případech jako je smrt, invalidita nebo závažná nemoc nesmí být tyto náklady účtovány.

Předčasné splacení hypotéky nesmí obsahovat pár položek, víte které? 

Z názvu je to asi naprosto jasné. Banka musí klientovi naúčtovat pouze účelné náklady spojené s doplacením. Co sem vše nespadá je přesně jmenováno.

Nespadají sem náklady na zajištění zdrojů a ani provize zprostředkovatelům a třetím stranám. Tyto náklady jsou spojené se získáním úvěru, nikoli s jeho doplacením. Zároveň zde nesmí být úroky do konce splatnosti úvěru.

Dříve bylo zcela běžné, že banky účtovali i desítky % za předčasné doplacení. Třeba Hypoteční banka měla poplatek 5% za každý rok do konce fixace, což mohlo být u úvěru 2mil. třeba i kolem 500.000Kč pokutu!

Účelně vynaložené náklady, se kterými musí klient počítat

Po výše uvedeném už bankám nezbývá tolik položek, které by klientovi naúčtovala. ČNB udělala ukázkový příklad toho, co spadá do povolených nákladů. Jedná se převážně o administrativní náklady spojené s vyřízením předčasného doplacení. Zde se jedná o např. náklady na zaměstnance, poplatky za katastr, poštovné, kopírování, tisk, telefon, kancelářské potřeby apod.

Mohou zde být i další poplatky. V tomto případě však má důkazní břemeno banka a musí v případě kontroly ČNB toto obhájit.

Ušetří klienti opravdu tak velké peníze?

Banky jsou tu od toho, aby jako všechny instituce vydělávaly peníze. Pokud však nebudou mít možnost udělovat pokuty za předčasné doplacení, kde tyto peníze vezmou? Přeci zase od klientů ale někde jinde. Nahrazení peněz za předčasné splacení formou zvýšení úrokových sazeb je logický krok. Doplatí na to opět ti, kteří řádně vše hradí, protože zvýšení sazeb by bylo plošné!

Tímto krokem ztrácí smysl řešit, jakou mít fixaci u hypotéky, protože pokud bude doplacení v řádek stokorun maximálně tisícikorun, tak v případě zajímavé akce banky klient okamžitě přejde jinam bez ohledu na to, že se klient zavázal hradit hypotéku.

Extrémy v poplatcích

Jak jsem již výše zmiňoval, dříve byly poplatky za předčasné doplacení extrémně vysoké v řádek i desítek % z doplacené částky. Nyní nastává doma, kdy budou poplatky extrémně nízké!

Na první pohled velice lákavé řešení pro klienty, kteří chtějí dříve hypotéku doplatit ale na straně druhé možné plošné zdražení pro všechny.

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky