Změny v dokládání faktur u stavebních spořitelen – revoluce?

Se zvyšováním úrokových sazeb u hypotečních bank se začíná do popředí dostávat produkty stavebních spořitelen. S tím je spojeno i to, že se některé stačí zjednodušovat dokládání účelu. Neporušují tím zákon? Povede to k podvodům?

V minulosti platilo, že klient musí prokázat proinvestování peněz a buď zpětně nebo v budoucnu. Toto se dokládalo různými doklady ať už z obchodů ze stavebním materiálem, hobby marketů, fakturami za nábytek, nebo třeba i kupními smlouvami. Nyní nastala malá „revoluce“, která mění zajetá pravidla.

Buřinka, Modrá pyramida a Raiffeisen stavební spořitelna jsou instituce, které přistoupily k dokládání příjmů pomocí fotek. Platí to pouze u úvěrů, které jsou nezajištěné a i nadále platí, že je možné faktury nadále dodávat.

Jedná o protizákonný krok?

Některé stavební spořitelny se proti tomuto tvrdě ohrazují, že jde o obcházení zákona. Je zde však všechno podchyceno, aby nebyla pochyb o nezákonné jednání.

Klienti musí dokládat fotografie před, v průběhu i po ukončení a také seznam provedených prací. Dále musí vyplnit čestné prohlášení o tom, že peníze byly použity na bytové potřeby. Ze strany stavební spořitelny může dojít k namátkové kontrole v daném bytě. Z pohledu ministerstva financí nedochází k porušení zákona. Způsob dokládání a využití úvěru není přímo specifikován ani zákonem o stavebním spoření, ani jiným právním předpisem

Dohled na podvodníky bude náhodný

Nepředpokládá se, že by se nějak extra více objevovali podvodníky, kteří by zneužívali těchto možností více, než je obvyklé. Stejně jako může klient stáhnout fotografii z internetu, nebo vyfotit sousedův byt, mohl v minulosti sehnat cizí fakturu nebo falešně doložit účel.

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky