Výpočet starobního důchodu

Služba poskytuje možnost provést informativní výpočet starobního důchodu nebo starobního důchodu před dosažením důchodového věku a je určena především klientům, kteří jsou v období před dosažením důchodového věku či uvažují o odchodu do důchodu v horizontu nejvýše 5 let.

Po přihlášení klienta se pro tuto službu automaticky připojí údaje o jeho dobách pojištění a vyměřovacích základech (vyloučených dobách), které má ČSSZ ve své evidenci, a po případné editaci dob (doplnění chybějící doby pojištění) se provede informativní výpočet, jehož výstup je možné vytisknout.

V případě výpočtu důchodu do budoucna služba nabízí možnost jeho určení formou tzv. predikcí, a to až 5 let dopředu. Odhadovaná výše důchodu dle hodnot nastavených ČSSZ se zobrazí ve třech variantách (minimalistická, střední, optimistická). Případně může klient provést výpočet do budoucna na základě vlastního odhadu vývoje průměrné měsíční mzdy zaměstnance v národním hospodářství.

Služba je k dispozici klientům, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku fyzické osoby. Ostatní klienti mohou využít důchodovou kalkulačku s ručním zadáváním údajů o průběhu pojištění, která je umístěna na webu ČSSZ.

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky