Pojištění majetku proti tornádu

V tomto týdnu se na mě obrátilo několik lidí (ať už klientů či neklientů třeba na sociálních sítích) s dotazem týkajících se jevu, který se prohnal jižní Moravou. Tímto jevem je tornádo. Tento jev není v našich zeměpisných šířkách častý a už vůbec ne v takovém rozsahu.

Pojištění proti tornádu

Nebudu tady rozepisovat o co se jednalo. Každý z nás jistě zaznamenal, co se stalo na jižní Moravě. Na Břeclavsku a Hodonínsku se prohnalo tornádo, které mělo sílu údajně F3 až F4.

Co je to vlastně tornádo? Tento jev popisuje např. Wikipedie. Co je ale podstatné, že tornádo je mimo jiné definováno jako síla větru nad xxx km/h. Z tohoto vychází i definice pojišťoven.

Krytí tornáda z pohledu pojišťovny

Jak jsem psal výše, tornádo je síla větru nad určité km/h a takto vyšší proudění vzduchu je bráno jako vichřice. Z pohledu pojišťoven je to tedy tornádo = vichřice!

Nechci psát všechny, ale většina smluv i těch starších má již v základu obsažené krytí živlů, tzv. Flexa, která právě toto obsahuje. Doporučuji zkontrolovat smlouvu, zvláště pak, pokud máte smlouvu staršího data (10 a více let). Doufám, že takto starou smlouvu nikdo bez novější aktualizace nemáte! U starších smluv je obrovské riziko podpojištění.

Sepíšu Vám sem seznam pojišťoven, jak mají toto definováno v aktuálních pojistných podmínkách:

ALLIANZ Vichřicí máme na mysli proudění vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti min. 75 km/hod. Nemůže-li být rychlost proudění vzduchu zjištěna, nahradíme škodu způsobenou vichřicí, pokud nám prokážete, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil škody na stavbách v bezvadném stavu nebo stejně odolných věcech. 

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA Vichřicí je dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje v místě pojištění rychlostí nejméně 75 km/hod (tj. 20,8 m/sec). Nemůže‑li být rychlost hmoty vzduchu v místě pojištění spolehlivě zjištěna, musí pojištěný prokázat, že v okolí došlo k poškození i jiných staveb v bezvadném stavu, popř. k jiným průvodním znakům vichřice (např. lesní polomy apod.). Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vichřice;
b) tím, že vichřice strhla část stavby, stromy nebo jiné předměty na
pojištěné věci;
c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části staveb.

ČSOB POJIŠŤOVNA – Vichřicí se rozumí vítr, který se pohybuje rychlostí nejméně 20,8 m/s (75 km/hod). Pojistnou událostí vzniklou z důvodu pojistného nebezpečí vichřice je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vichřice,
b) tím, že vichřice strhla části budovy, stromy nebo jiné předměty na pojištěné věci.

DIRECT POJIŠŤOVNA – Vichřice je vítr o rychlosti větší než 75 km za hodinu, který způsobí přímou škodu na pojištěném majetku nebo škodu v důsledku nárazu jiných předmětů nesených nebo poškozených tímto větrem do pojištěného majetku. Podmínkou hrazení škod je výskyt podobných škod v okolí místa pojištění. Z vichřice nehradíme škodu způsobenou:
a) v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, s chybějící, neúplnou, nedostatečnou nebo poškozenou střešní krytinou či střešní konstrukcí;
b) vniknutím nečistot, krup, sněhu či deště otevřenými okny nebo jinými otvory, které nevznikly působením vichřice.

ERGO POJIŠŤOVNA – Vichřicí se rozumí proudění vzduchu, které dosáhne v místě pojištění rychlosti nejméně 75 km/hod. (20,8 m/s).

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA – Vichřicí se rozumí vítr, který v místě pojištění dosáhl rychlosti nejméně 20,8 m/s (cca 75 km/h). Pro zjištění rychlosti větru je rozhodující:
– informace Českého hydrometeorologického ústavu, nebo
– skutečnost, že vítr způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně udržovaných budovách nebo shodně odolných jiných věcech nebo že škoda při bezvadném stavu pojištěné stavby nebo stavby, v níž se nacházejí pojištěné věci, mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.

KOOPERATIVA – Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu,
která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na pojištěnou věc.

UNIQA POJIŠŤOVNAZa vichřici se považuje proudění vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti minimálně 75 km za hodinu. Nemůže-li být rychlost proudění vzduchu zjištěna, poskytne pojistitel pojistné plnění za škodu způsobenou vichřicí. Pokud pojištěný prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil škody na budovách nebo na věcech stejně odolných v bezvadném stavu.

Pojištění vozidel proti tornádu

Zde platí totožné, jako u pojištění bytů, domů a domácností. V tomto případě je kryto, pokud klient má připojištění k Povinnému ručení nebo Havarijní pojištění Allrisk (nebo alespoň živel), je toto kryto v plném rozsahu.

Publikováno 4.7.2021

 

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky