Česká kancelář pojistitelů – poplatek za nepojištěné vozidlo

Již skoro 14 dní je v platnosti změna České kanceláře pojistitelů, kdy je opět povinnost odvádět poplatek za nepojištěná vozidla, který byl před třemi lety zrušen. Příspěvek bude odváděn do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Poplatek se bude týkat těch klientů, kteří mají vozidlo registrované pro provoz na pozemních komunikacích a nemají sjednané zákonné Povinné ručení.

Existuje pár výjimek, jako např. vyřazené vozidlo z provozu, zaniklé, nebo vyvezené do jiného státu nebo v případě, že Vám byl vůz odcizen. Denní sazba je stanovena dle vyhlášky Ministerstva financí ČR a je rozdělena do několika kategorií. Sazba je samozřejmě vyšší, než běžná platba povinného ručení .

Úmyslné nepojištění nebo nevědomost?

Důvody, proč lidé porušují zákon jsou různé. Někteří si svoje jednání uvědomují, jiní o porušení zákona ani nevědí. Jedná se o případy, kdy mají klienti starý vůz v garáži, který je nepojízdný nebo si neohlídali vše podstatné s prodejem vozidla jiné osobě.

Zda máte Vaše vozidlo pojištěno zjistíte v jednoduchém formuláři po zadání RZ Vašeho vozidla a data, ke kterému chcete údaj zjistit. Najdete ho zde.

Poplatek za nepojištěné vozidlo nenahrazuje povinné ručení

Velmi důležitá informace je ta, že poplatek (sankce) za nepojištěné vozidlo je částka, kterou je potřeba zaplatit za to, že vozidlo není pojištěno, ale nenahrazuje tak po zaplacení povinné ručení. Pokud tedy způsobíte s vozidlem nehodu, tak za Vás nikdo škodu nezaplatí, i když poplatek za nepojištěné vozidlo ČKP zaplatíte.

Novela zákona také zavádí limit, který viník nepojištěného vozidla zaplatí. Tento limit je 1/3 z celkové výše škody, omezena horní hranicí 300 000 Kč. Tento limit se zavádí, aby se zabránilo likvidačním finančním dopadům na viníka nehody způsobené nepojištěným vozidlem. Podle údajů ČKP je v ČR cca 130 000 vozidel bez povinného ručení, jež způsobí v průměru ročně škody za stovky milionů korun.

Nabouralo Vás nepojištěné vozidlo? Nezoufejte

Ne vždy musíte být na straně těch, kteří neplatí povinné ručení. Můžete být na straně druhé. Ti, do kterých nabourá nepojištěné vozidlo. V tomto případě Vám škodu uhradí ČKP z tzv. garančního fondu a tuto škodu pak vymáhá po dlužníkovi (viníkovi nehody). ČKP poskytne poškozenému plné odškodné a to na zdraví, majetku i jiné finanční újmě. Bez tohoto fondu by museli po vinících vymáhat škodu poškození, kteří na vymáhání nemusejí mít dostatečné finanční prostředky.

Opětovné zavedení vede k rovnoprávnému postavení pojištěných a nepojištěných. Do dnešní doby byl garanční fond financován prostřednictvím příspěvků pojišťoven, kteří nabízejí pojištění, tedy od těch, kteří poctivě hradí pojistné.

Přehlednější a srozumitelnější sazby

Novela má také, mimo jiné, za úkol zpřehlednit přesné platby za nepojištěná vozidla. Výsledná sankce je součin počtu dnů a denní sazby odpovídající dané skupině, do které spadá Vaše vozidlo.

Příklad: Majitel vozidla měl 10 dní nepojištěné vozidlo, které má objem 1698ccm. Výsledná pokuta bude 470 Kč

Poplatek za nepojištěné vozidlo
Přehled nejčastějších skupin vozidel a denních sazeb

 

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky