1.listopadu, +15°C a letní pneumatiky. Co na to ale pojišťovna?

Zase po roce je tu den, kdy vchází v platnost §40a zákona 361/2000 Sb., který velmi dobře zná asi většina řidičů. Ten nám přikazuje, že svého plechového miláčka máme mít obutého na zimních pneumatikách.

Výklad zákona

Zákon je dán, jeho výklad už tak ale přesný není, ale vždy vychází z aktuální situace. Dle výše zmíněného zákona §40a zákona 361/2000 Sb. mají řidiči povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. 11. do 31.3. a to s následujícími podmínkami:

  1. je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza
  2. lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy.

Vzhledem k počasí, které u nás nyní panuje, tak podle zákona, pokud dnes vyjedete na letních pneumatikách, tak nic neporušujete, jelikož v +15°C sníh ani led nehrozí 🙂

Je tu však ještě malá výjimka a tou je značka „Zimní výbava“, která v případě, že není doplněna dodatkovou tabulí, platí celá rok. Těchto cedulí najdete po celé republice více jak 100.mapa zimní výbava

Co na to říkají pojišťovny?

Všichni jsme si zvykli, že pojišťovny v mnoha případech používají klauzuli ohledně odkazu na Všeobecné pojistné podmínky. A i zde někdy může klient narazit. V minulosti zde některé i větší pojišťovny měli uvedeno, že klient je povinen vždy v období od 1.11. do 31.3. použít zimní pneumatiky. Tím se tak trochu chránili a chtěli ušetřit případnou práci s tím, aby měli volné ruce v případě zamítnutí pojistné události. I když v tomto momentě se tak trochu šli proti zákonu, bylo pak na klientovi, aby se s nimi hádal, dokazoval apod. Vždy však bylo poslední slovo na likvidátorovi.

Dle aktuální situace platné k 31.10.2018 všechny pojišťovny dodržují literu zákona a drží se ho v plném rozsahu. Pokud s nově sjednanou smlouvou vyjedete dnes ven na letních pneumatikách nemohou Vám krátit plnění

Pokud tedy patříte k řidičům, kteří nechávají přezouvání na poslední teplé dny a máte sjednáno hlavně havarijní pojištění, tak nepodceňte tento „háček“. Podívejte se do Pojistných podmínek, zavolejte na svoji pojišťovnu, nebo můžete kontaktovat přímo mě a informace Vám ověřím, zda a jak máte smlouvu nastavenou.

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky